• 1200, av. N’Djamena, LUBUMBASHI.
  • +243 97 00 13 616
  • marketing@brasimba.com